loading...

Föreningen Bharat Indien-Bistånd

Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen barn som lever i stor fattigdom och misär. Barn som saknar föräldrar, hungriga barn, barn som utnyttjas i hårt arbete och i prostitution.
Bharat Indien-Bistånd har som mål att hjälpa dessa utsatta barn till ett bättre liv och
ge dem utbildning. Vår hjälp sker främst genom den fadderbarnsverksamhet vi bedriver vid sex olika barnhem runtom i Indien.

Föreningen som har funnits sedan 1981, är politiskt och religiöst obunden och
 bygger helt på ideellt arbete.  

Föreningens målsättning är:

-att hjälpa föräldralösa och/eller fattiga barn
-att hjälpen ska leda till oberoende och utveckling
-att öka intresset för solidaritetsarbete
-att öka intresset för Indiens folk och kultur

Hjälpen når främst föräldralösa barn och barn till föräldrar som saknar möjlighet att ta hand om sitt barn samt till ungdomar som har vilja och förmågor till högre studier och yrkesutbildning.
Läs mer »

Ladda hem vår nya broschyr: 

Beställ glasskulptur:

Heta hyttan tillverkar en glasskulptur för Bharat Indien-Bistånds räkning.
Beställ här »

Kontakt:

E-post: bharat@comhem.se
Mobil:     0702 242461

Bankgiro: 900-9192
Org nr: 898800-8341

Gilla oss på Facebook: