loading...

Mar Thoma Asram

Barnhemmet, som ligger nära staden Thrissur i den sydliga delstaten Kerala, är ett ganska nytt åtagande för Bharat Indien-Bistånd. Här finns det studiemotiverade pojkar i åldern 10 – 18 år vars föräldrar, som p.g.a. ekonomi och/eller bostadsort inte har möjlighet att skicka dem till högre skolor utan därför anhållit om plats.

Fler faddrar 
Stor vikt läggs vid att lära dem tala engelska. För närvarande bor det bara 30 pojkar där, men eftersom att man har tillstånd att ha 40 st planerar man nu att i fortsättningen ha så många pojkar där. Fler faddrar kommer att behövas.

Renoveringar
Barnhemmet har själv låtit bygga ut hemmet med sovsalar och ett studierum. Föreningen har med hjälp av medlemmarnas donationer lagt om taket, borrat en ny brunn, kaklat duscharna samt totalrenoverat kök och matsal. Vi har också köpt in sängar, madrasser, bord och bänkar. Hemmet har också byggt nya toaletter för i huvudsak indiska donationer

Kontaktuppgifter:

Adress:
Mar Thoma Asram
Ayyappenkavu Post
Mulayam 680751 Thrissur
Kerala India
 

Fadderombud:
Mari Coenraads
Se kontakt