Föreningen

Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen barn som lever i stor fattigdom och misär. Barn som saknar föräldrar, hungriga barn, barn som utnyttjas i hårt arbete och i prostitution.
Bharat Indien-Bistånd har som mål att hjälpa dessa utsatta barn till ett bättre liv och
ge dem utbildning. Vår hjälp sker främst genom den fadderbarnsverksamhet vi
bedriver vid sex olika barnhem runtom i Indien.

Hjälpen når främst föräldralösa barn och barn till föräldrar som saknar möjlighet
att ta hand om sitt barn samt till ungdomar som har vilja och förmågor till högre
studier och yrkesutbildning. Läs mer »

Föreningens målsättning är:

-att hjälpa föräldralösa och/eller fattiga barn
-att hjälpen ska leda till oberoende och utveckling
-att öka intresset för solidaritetsarbete
-att öka intresset för Indiens folk och kultur

Föreningen som har funnits sedan 1981, är politiskt och religiöst obunden och
bygger helt på ideellt arbete.  

De hem vi stöder