Dessa alternativ kan du välja mellan:

Personlig fadder (175 eller 200 kr/månad)

Ett fadderskap kostar 175 kronor per månad. Du kan också välja att betala 200 kronor per månad och då går de extra
25 kronorna till utbildningsinsatser så att barnhemmen bl.a.
kan anställa extra läxhjälp till barnen.

 

De flesta faddrar väljer även att skänka en extra slant till
barnet vid födelsedag samt som julgåva.

 

Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

 

Ange alltid ditt barns nummer på inbetalningen. Detta är speciellt viktigt om du vill ge en personlig gåva till ditt barn.

Enstaka gåva

Du kan också välja att ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av de pågående insamlingsprojekten.
Ange då till vilket ändamål eller till vilket barnhem
du önskar att bidraget skall gå
.

Stödmedlem

Är du endast intresserad av att stödja något av barnhemmen, utan att binda dig vid ett av barnen, kan du bli stödmedlem. Du betalar då in förslagsvis 100 kronor per månad eller mer.

Ange alltid på inbetalningen vilket barnhem du stödjer.

Medlemsavgift

Faddrar eller stödmedlemmar betalar också en årlig medlemsavgift på 100 kr. Observera dock att medlemsavgiften är frivillig, men det är den som används till administrativa kostnader som utskick och porto.

Så här gör du:

Anmäl ditt intresse via länken nedan eller kontakta fadderombudet för det barnhem du är intresserad av.

Att tänka på:

Pengarna sätts in på Bharat Indien-Bistånds

bankgirokonto 900-9192.

 

Ange alltid till vilket barnhem pengarna skall gå
och barnets nummer.

Observera att föreningen betalar ut medel till barnhemmen
en gång per kvartal. Om du vill sätta in pengar  till ditt
fadderbarns födelsedag, bör du vara ute i god tid.

Läs mer här:

Vad innebär det att vara fadder?
Läs mer här »