Renoveringar
På MTA har många insatser  gjorts de gångna åren med hjälp av både inhemska och Bharat Indien-Bistånds donationer. Hemmet är nu till stora delar nyrenoverat, nya toaletter har byggts, nytt tak ligger på plats, brunnen fungerar fint och sängar, madrasser och bänkar har inköpts. Kvar är nu en del markarbeten för att lekplanen skall bli bättre och för att få sittplatser i trädgården för pojkarna.

Barnhemmet Mar Thoma Asram (kallat MTA) är beläget c.a. en mil utanför staden Thrissur i ett område som heter Mulayam.

Enbart pojkar

På barnhemmet finns enbart pojkar i åldern 10 - 18 år. P.g.a. nya regler om hur mycket yta som ska finnas till varje barn, har man tvingats minska antalet pojkar från 45 till 30. Man har fått inhemska medel till att bygga till en våning på det ena huset, som hör till barnhemmet. När bygget är färdigt räknar man med att öka antalet pojkar igen.

Medel från Tyskland

Tidigare har barnhemmet fått sina medel från Tyskland via en organisation i Bangalore. Sedan en tid har man inte fått tillräckligt med medel och fått kämpat för att få allt att gå ihop. Hemmet är i en sämre kondition än MTM och behöver rustas.

Personal

Biskop Mar Yohannan, som är president för MTM, är även president i kommittén för Mar Thoma Asram. På hemmet finns en föreståndare, Mr Thimothy, och en man som bor med pojkarna samt en kokerska.

Gummiplantage
På marken som hör till hemmet finns en liten gummiplantage. Det överskott försäljningen av gummi ger finansierar en del av verksamheten på hemmet. Pojkarna skördar själva gummit.

Under sommaren 2012 har man huggit ner alla gamla gummiträden och satt 950 nya plantor. Om 7-8 år räknar man med att man ska kunna skörda gummi från de nya träden.

loading...

Mar Thoma Asram

Barnhemmet Mar Thoma Asram (kallat MTA) är beläget c.a. en mil utanför staden Thrissur i ett område som heter Mulayam.

 

Enbart pojkar

På barnhemmet finns enbart pojkar i åldern 10 - 18 år. P.g.a. nya regler om hur mycket yta som ska finnas till varje barn, har man tvingats minska antalet pojkar från 45 till 30. Man har fått inhemska medel till att bygga till en våning på det ena huset, som hör till barnhemmet. När bygget är färdigt räknar man med att öka antalet pojkar igen.

Medel från Tyskland

Tidigare har barnhemmet fått sina medel från Tyskland via en organisation i Bangalore. Sedan en tid har man inte fått tillräckligt med medel och fått kämpat för att få allt att gå ihop. Hemmet är i en sämre kondition än MTM och behöver rustas.

 

Personal

Biskop Mar Yohannan, som är president för MTM, är även president i kommittén för Mar Thoma Asram. På hemmet finns en föreståndare, Mr Thimothy, och en man som bor med pojkarna samt en kokerska.

Gummiplantage

På marken som hör till hemmet finns en liten gummiplantage. Det överskott försäljningen av gummi ger finansierar en del av verksamheten på hemmet. Pojkarna skördar själva gummit.

Under sommaren 2012 har man huggit ner alla gamla gummiträden och satt 950 nya plantor. Om 7-8 år räknar man med att man ska kunna skörda gummi från de nya träden.

Adress:
Mar Thoma Asram
Ayyappenkavu Post
Mulayam 680751 Thrissur
Kerala India

Warden:
Mr Thimothy
Föreståndare/President:
Mar Yohannan Yoseph
Telefon:  
(0091) 0487-2316590
E-mail: mtasram@gmail.com
 
   

Fadderombud: Mari Coenraads