Barnhemmet (som förkortas MTM) ligger i staden Thrissur i den sydindiska delstaten Kerala. Hemmet drivs av Chaldean Syrian Church of the East och startades av Mrs Mooken i början av sextiotalet.  Läs mer hemmets historia och ledning här »


På MTM finns idag drygt 60 barn i ålder 5 år och uppåt, varav ca 25% är pojkar. Majoriteten av barnen är under 12 år. P.g.a. nya regler, som innebär att varje barn måste ha ett utrymme på ett visst antal kvadratmeter, har man minskat på antalet barn.

De flesta barnen har föräldrar

I delstaten Kerala råder skolplikt, vilket har till följd att läskunnigheten i delstaten är ca 98%. Detta medför att barn till mycket fattiga föräldrar, och som bor så oländigt till, att det är omöjligt att ta sig till skolan, måste placeras på barnhem. Barnen får på så sätt en chans till utbildning.
 

Många kommer från besvärliga förhållanden

De flesta barnen har således båda eller någon av föräldrarna i livet. Dock kan pappan ha försvunnit eller är försupen, vilket gör det omöjligt för mamman att ta hand om barnen. Många av barnens föräldrar är kringvandrande nomader som försörjer sig med att knacka sten vid vägbyggen m.m.


På barnhemmet finns ett stort antal syskongrupper med mellan två till fem syskon i varje.

loading...

Mar Thimotheus Memorial Orphanage

Barnhemmet (som förkortas MTM) ligger i staden Thrissur i den sydindiska delstaten Kerala. Hemmet drivs av Chaldean Syrian Church of the East och startades av Mrs Mooken i början av sextiotalet.
Läs mer hemmets historia och ledning här »

På MTM finns idag drygt 60 barn i ålder 5 år och uppåt, varav ca 25% är pojkar. Majoriteten av barnen är under 12 år. P.g.a. nya regler, som innebär att varje barn måste ha ett utrymme på ett visst antal kvadratmeter, har man minskat på antalet barn.

De flesta barnen har föräldrar

I delstaten Kerala råder skolplikt, vilket har till följd att läskunnigheten i delstaten är ca 98%. Detta medför att barn till mycket fattiga föräldrar, och som bor så oländigt till, att det är omöjligt att ta sig till skolan, måste placeras på barnhem. Barnen får på så sätt en chans till utbildning.

Många kommer från besvärliga förhållanden

De flesta barnen har således båda eller någon av föräldrarna i livet. Dock kan pappan ha försvunnit eller är försupen, vilket gör det omöjligt för mamman att ta hand om barnen. Många av barnens föräldrar är kringvandrande nomader som försörjer sig med att knacka sten vid vägbyggen m.m.

På barnhemmet finns ett stort antal syskongrupper med mellan två till fem syskon i varje.

Adress:
MTM Orphanage
Ollukara P.O. Kalathode
Thrissur 680 655
Kerala India

Föreståndare:
Fader Ignatius
President:
Mar Yohannan Yoseph
Telefon: 
(0091) 0487-2371831
Email:
marthemothe@bsnl.in
 
   
Fadderombud: Mari Coenraads

Mer om MTM: