Mamma med liten son försöker tjäna några Rupees på marknaden i Thrissur.

Anmäl dig här!

Du kan göra en insats genom att t ex bli personlig fadder eller ge ett månatligt stöd utan att binda dig vid ett av barnen (stödmedlem).

Du kan även ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av insamlingsprojekten.


Fadderalternativ:

Vad innebär det att vara fadder? Läs mer här »

Du kan också kontakta fadder-ombudet för det barnhem du är intresserad av.
Kontaktuppgifter finns här »