Mycket kan sägas om Indien men vad som kanske först slår en besökare vid ett besök är alla människorna. Indien har idag en befolkning som överstiger en miljard människor, dvs ca 16% av jordens befolkning. År 2007 föddes drygt  27 miljoner barn i Indien.

 

Trots de stora ekonomiska framsteg som skett i landet under 2000-talet, så föds många av dessa barn i en ofattbar fattigdom. Och tyvärr kommer ett flertal att överges av föräldrarna och tvingas leva sina liv som gatubarn.

Den exakta siffran av gatubarn i Indien är svår att beräkna, men med all säkerhet vet man att det finns många miljoner fattiga, föräldralösa och hungriga barn på indiens gator. Det är inte heller ovanligt att dessa barn hamnar i barnarbete eller barnprostitution.

Hjälp till ett bättre liv
Bharat Indien-Bistånd har som mål att hjälpa dessa utsatta barn till ett bättre liv. Vår hjälp sker främst genom den fadderbarnsverksamhet vi bedriver vid
sex olika barnhem runtom i Indien men också genom andra projekt som föreningen varit involverad i med hjälp av SIDA.

Hjälpen når främst föräldralösa barn och barn till föräldrar som saknar möjlighet att ta hand om sitt barn samt till ungdomar som har vilja och förmågor till högre studier och yrkesutbildning.

Föreningen bildades 1981
Biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd har funnits sedan 1981 och bildades av några adoptivföräldrar i Piteå som ville göra något för de barn som blev kvar.

Föreningens första åtagande blev att hjälpa Moder Theresas barnhem. Allt eftersom åren gått har arbetet med att hjälpa barn i Indien utökats till att även omfatta andra barnhem.

 

Föreningen arbetar på ideell basis och är politiskt och

religiöst obunden. 

(Namnet Bharat kommer från hindi, ett av indiens 22 oficiella språk, där Bharat betyder Indien.)

Broschyr om föreningen
Här kan du ladda hem en broschyr om föreningens verksamhet.

Klicka på bilden till vänster och skriv ut den.

 

Föreningens målsättning är:
- att hjälpa föräldralösa och/eller fattiga barn

- att hjälpen ska leda till oberoende och utveckling
- att öka intresset för solidaritetsarbete
- att öka intresset för Indiens folk och kultur

Fadderavgifterna går oavkortat till barnen
Vår årliga medlemsavgift är 100 kronor  och skall bland annat täcka administrativa kostnader. Notera att fadderavgiften oavkortat går till barnen i Indien. De administrativa kostnaderna, såsom tryck av material och brevporto, täcks av ränteintäkter och medlemsavgifter.

Bharat Indien-Bistånd besöker regelbundet barnhemmen för att kontrollera att pengarna går till den verksamhet de är avsedda för. Barnhemmens budget och bokslut skickas varje år till Sverige.

90-konto
Bharat Indien-Bistånd är registrerad som en ideell organisation med organisationsnummer: 898800-8341.

Föreningen är ansluten till Svensk Insamlingskontroll och är godkänd för att inneha ett 90-tusen konto.

 

Vårt Bankgironummer är 900-9192. Årligen kontrollerar Svensk Insamlingskontroll våra räkenskaper samt förhållandet mellan insamlade medel och administrativa kostnader.