Skicka inte gåvor eller pengar via post eftersom dessa oftast kommer bort.

Julklapp eller födelsedagspresent

Extra gåvor till fadderbarnet vid t.ex. jul kan skickas till barnet via föreningen men bör helst vara riktade så att alla kan få del av gåvan, kanske till ett kalas eller en utflykt för alla barn.

Vid födelsedag anger du barnets namn och registreringskod och om du vill att barnhemmet skall köpa något särskilt till barnet.

Ett enkelt litet kort till barnet när det fyller år är mycket uppskattat. Barnen är mycket stolta över sina faddrar och sätter stort värde på att faddern hör av sig då och då.

Att vara fadder innebär att man hjälper "sitt" barn till ett bättre liv och kan dessutom leda till en permanent och långvarig relation. Man får regelbunden information om, hur och till vad bidraget används, hur fadderbarnet utvecklas och mår, samt om det allmänna läget på hemmet.

En gång om året får man en teckning ritat av barnet samt ett nytaget foto. Även som stödmedlem får man årligen information om barnhemmet och några bilder därifrån.

I Indien föds det årligen många miljoner barn. En del av dem riskerar att hamna i misär och inte få någon utbildning. Via bistånd i form av lån eller gåvor kan rikare länder ge barn möjligheter till utbildning och förbättra deras levnadsvillkor.

 

Det är tack vare personliga faddrar och andra givare som vi kan hjälpa barn och ungdomar på våra barnhem.

Bli fadder eller ge en gåva
Du kan göra en insats genom att t ex bli personlig fadder eller ge ett månatligt stöd utan att binda dig vid ett av barnen (stödmedlem). Du kan även ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av insamlingsprojekten.

Som fadder betalar du 175 kronor per månad, men du kan också välja att lägga till ytterligare 25 kronor per månad som går till utbildningsinsatser. För detta belopp kan barnhemmen anställa läxhjälp till barnen.  

Observera att fadderavgiften oavkortat går till barnen på barnhemmen. Läs mer ».

Att vara fadder
Att vara fadder innebär att man hjälper "sitt" barn till ett bättre liv och kan dessutom leda till en permanent och långvarig relation. Man får regelbunden information om, hur och till vad bidraget används, hur fadderbarnet utvecklas och mår, samt om det allmänna läget på hemmet.

 

En gång om året får man en teckning ritat av barnet samt ett nytaget foto. Även som stödmedlem får man årligen information om barnhemmet och några bilder därifrån.

Julklapp eller födelsedagspresent

Extra gåvor till fadderbarnet vid t.ex. jul fördelas mellan alla barnen på barnhemmet. Vid födelsedag anger du barnets namn och registreringskod och om du vill att barnhemmet skall köpa något särskilt till barnet.

 

Ett enkelt litet kort till barnet när det fyller år är mycket uppskattat. Barnen är mycket stolta över sina faddrar och sätter stort värde på att faddern hör av sig då och då.

Skicka inte gåvor eller pengar via post eftersom
dessa oftast kommer bort.