Här på faddersidan hittar du mängder av material som kan vara roligt och intressant för dig som är fadder. 

Läs hur faddrar upplever mötet med Indien och sitt fadderbarn. Se bildspel och filmer från våra besök på barnhemmen. 

Här hittar du också aktuell information om vad som är på gång i föreningen och på de olika hemmen.

Har du som är fadder ny adress, telefonnummer eller e-postadress kan du ändra uppgifterna här:
Ändra dina uppgifter 

loading...