loading...

Här på faddersidan hittar du mängder av material som kan vara roligt och intressant för dig som är fadder. 

Läs hur faddrar upplever mötet med Indien och sitt fadderbarn. Se bildspel och filmer från våra besök på barnhemmen. 

Här hittar du också aktuell information om vad som är på gång i föreningen och på de olika hemmen.

Reseberättelser
Läs  reseberättelser från besök på våra barnhem m.m.. 
Läs mer »

Bildspel och filmer
Se bildspel och filmer från våra och några faddrars besök på våra barnhem. 
Läs mer »

Utskick från föreningen
Läs och ladda hem de utskick som föreningen skickar ut till med-lemmar och faddrar.
 Läs mer »

Ändra dina uppgifter
Har du som är fadder ny adress, telefonnummer eller e-postadress kan du ändra uppgifterna här:

Ändra dina uppgifter 

Faddrar sökes

Föreningen är i stort behov av nya faddrar och behöver din hjälp.
Skriv ut bladet genom att klicka på bilden
.