Föreningen har ett 90-tusenkonto vilket innebär att den kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De administrativa kostnaderna för t.ex. porto, trycksaker och bankavgifter bekostas i huvudsak genom våra medlemsavgifter. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Föreningen Bharat Indien-Bistånd

Bharat betyder Indien på hindi, ett av landets officiella språk. Föreningen har funnits sedan 1981, den är politiskt och religiöst obunden och bygger på ideellt arbete. 

Föreningens huvudområden
- fadderbarnsverksamhet
- informationsarbete i Sverige

Hjälpen når främst föräldralösa barn och barn till föräldrar som saknar möjlighet att ta hand om sitt barn samt till ungdomar som har vilja och förmågor till högre studier och yrkesutbildning.

Föreningen har med bidrag från SIDA under många år arbetet med utvecklingsprojekt vid olika barnhem. SIDA har dock ändrat reglerna för bistånd till enskilda föreningar. Därför kan föreningen numera endast genomföra mindre projekt med stöd av medlemmar eller företag.

Pengarna går rätt
Föreningen har ett 90-tusenkonto vilket innebär att den står under Svensk Insamlingskontroll. De administrativa kostnaderna för t.ex. porto, trycksaker och bankavgifter bekostas i huvudsak genom våra medlemsavgifter och räntor. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Varje barnhem skickar regelbundet sin årsredovisning till föreningen för granskning. Årligen besöks barnhemmen för att på plats kontrollera att pengarna går till avsedda ändamål samt att se hur barnen mår.