Reseberättelser

Med jämna mellanrum gör någon ur föreningen en rundresa bland de barnhem föreningen stöder. Detta bl.a. för att säkerställa att allt är i sin ordning på hemmen.

Läs berättelser från de årliga resorna till barnhemmen MTM och MTA. 

Claes-Åkes rapport
I februari månad 2012 gjorde Claes-Åke Carlsson en rundresa till alla de barnhem föreningen stöder. Läs mer »

Resan till MTM 2012
Läs om Maris och Stefans Indienresa i november 2012 där de besökte flera av Bharat-Bistånds barnhem. Läs mer »