Föreningens styrelse

Årsmötet för 2022 hölls den 26 mars 2023 i Västerås. Följande personer valdes till styrelseuppdrag i Bharat Indien-Bistånd:

 

Ordförande:    Claes-Åke Carlsson
Ledamöter:   Cecilia Adrian (vice ordf.)
Mari Coenraads (sekreterare)
Stefan Öhlander (kassör)
Inger Lundmark
Maj Blad
Maria Ekström
Suppleanter:Maria Borgh 
Hillivi Klintberg-Borgh