Föreningens huvudområden

- fadderbarnsverksamhet
- informationsarbete i Sverige

Föreningen har med bidrag från SIDA under många år arbetet med utvecklingsprojekt vid olika barnhem. SIDA har dock ändrat reglerna för bistånd till enskilda föreningar. Därför kan föreningen numera endast genomföra mindre projekt med stöd av medlemmar eller företag.

Fadderbarnsverksamheten
Det ekonomiska fadderbarnsstödet till ett enskilt barn på något av de sex barnhemmen är en av hörnpelarna i arbetet. I föreningen finns ett fadderombud för varje barnhem och kontakten med barnhems-ansvariga är tät. Föreningens uppgift är att ordna faddrar och att administrera det ekonomiska stödet som går till mat, kläder, läkarvård och utbildning till barnet.

När en fadder anmält sig till föreningen får faddern ett välkomstbrev och uppgifter om sitt fadderbarn samt ett foto på barnet. Vidare får faddern ett registreringsnummer, som alltid ska uppges vid all kommunikation.
Ett fadderskap kan avbrytas genom att faddern i god tid meddelar föreningen så att ny fadder kan ordnas.

Informationsarbete i Sverige
Arbetet med att sprida kunskap om föreningen bygger på föreningsmedlemmarnas engagemang och sker framför allt på de orter där de finns. Det sker ofta genom föredrag och bildvisning i olika sammanhang.

Årligen brukar faddrar gå samman för att göra en gemensam resa till något av barnhemmen. Efteråt blir det naturligt att vid olika tillfällen väcka intresse genom att dela med sig av sina upplevelser av Indien barnhemmet och mötet med fadderbarnet.