Dessa alternativ kan du välja mellan:

Personlig fadder (175 eller 200 kr/månad)

Ett fadderskap kostar 175 kronor per månad. Du kan också välja att betala 200 kronor per månad och då går de extra 25 kronorna till utbildningsinsatser så att barnhemmen bl.a.kan anställa extra läxhjälp till barnen.

 

De flesta faddrar väljer även att skänka en extra slant till barnet vid födelsedag samt som julgåva.

 

Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Väljer du att betala för flera månader åt gången ser vi helst att du betala in i förskott.

 

Ange alltid ditt barns nummer på inbetalningen. Detta är speciellt viktigt om du vill ge en personlig gåva till ditt barn.

Enstaka gåva

Du kan också välja att ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av de pågående insamlingsprojekten. Ange då till vilket ändamål eller till vilket barnhem du önskar att bidraget skall gå.

Stödmedlem

Är du endast intresserad av att stödja något av barnhemmen, utan att binda dig vid ett av barnen, kan du bli stödmedlem. Du betalar då in förslagsvis 100 kronor per månad eller mer.  Ange alltid på inbetalningen vilket barnhem du stödjer.

Medlemsavgift

Faddrar eller stödmedlemmar betalar också en årlig medlemsavgift på 100 kr.
Det är den som skall täcka administrativa kostnader såsom utskick och porto. Du kan naturligtvis också vara medlem utan att ha ett fadderbarn.

Anmäl dig här!