Kontakter med barnen

Barnen är mycket stolta över sina faddrar och sätter stort värde på att faddern hör av sig då och då. Ditt brev behöver inte vara långt utan det räcker med med en kort hälsning. Skicka gärna fotografier på dig och din familj. 

Skickar du också en liten slant vid födelsedag eller jul, räcker dessa pengar tillsammans med de andra faddrarnas pengar, för att föreståndaren skall kunna ordna en liten födelsedagsfest för alla barn som fyllt år den månaden och en julfest med en liten gåva till alla. Skicka inte gåvor eller pengar via post eftersom dessa oftast kommer bort.

Däremot kan du tyvärr oftast inte räkna med att få något svar från ditt barn. För det första är det få barn som klarar av att skriva på engelska, som är deras tredje språk. För det andra har personalen inte tid att hjälpa dem, eftersom alla barnhemmen egentligen har för lite personal för driften. Slutligen saknar de flesta av hemmen möjligheter till Internetuppkoppling till de datorer som barnen får använda.

Foto och julkort
En gång om året kommer du som fadder att få ett nytaget kort på ditt barn samt ett julkort som barnet målat själv. De fadderansvariga kommer också att meddela dig, om de får höra om något särskilt har inträffat med ditt barn. Är du löne-/barnhemsfadder kommer du också att få ett foto från hemmet varje år samt lite nyheter från hemmen i våra utskick.

Anmäl dig här: