Bli medlem, fadder eller ge en gåva

Fadderbarnsverksamheten är en av hörnpelarna i föreningens 
arbete. Du kan göra en insats genom att t ex bli personlig fadder eller ge ett månatligt stöd utan att binda dig vid ett av barnen.
Du kan även ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av insamlingsprojekten.

Personlig fadder (200 kr/månad)
Ett fadderskap kostar 200 kronor per månad. De pengarna går till mat, kläder, läkarvård och utbildning m.m. till barnet. När en fadder anmält sig till föreningen, får faddern ett välkomstbrev och uppgifter om sitt fadderbarn samt ett foto på barnet. Vidare får faddern ett registreringsnummer som alltid skall uppges vi all kommunikation.

Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Väljer du att betala för flera månader åt gången ser vi helst att du betala in i förskott. Ange alltid ditt barns nummer på inbetalningen. Detta är speciellt viktigt om du vill ge en personlig gåva till ditt barn.
De flesta faddrar väljer även att skänka en extra slant till barnet vid födelsedag eller som julgåva.

Lönefadder/barnhemsfadder

Om Du vill stödja ett hem utan att binda dig vid ett visst barn, kan Du välja att bli lönefadder/barnhemsfadder och betala ett valfritt bestämt belopp per månad för att hemmen skall kunna ha råd med utbildad personal.

Medlemsavgift 200 kr

Faddrar eller stödmedlemmar betalar också en obligatorisk årlig medlemsavgift på 200 kr. Det är den som skall täcka administrativa kostnader. Du kan naturligtvis också vara medlem utan att ha ett fadderbarn. 

Enstaka gåva

Du kan också välja att ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av de pågående insamlingsprojekten. Ange då till vilket ändamål eller till vilket barnhem du önskar att bidraget skall gå. 

Anmäl dig här: