loading...

Warne Baby Fold

Barnhemmet Warne Baby Fold ligger i staden Bareilly i den fattiga delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Det ligger i nära anslutning till sjukhuset Clara Swain Hospital, där många av barnhemmets flickor fått och får sin sjuksköterskeutbildning.

Tidigare fanns fanns ett jordbruk vid barnhemmet med mjölkproduktion som byggts upp med hjälp från Bharat Indien-Bistånd. Föreningen sökte även bidrag från SIDA för att bygga nya hus till barnen eftersom det gamla hemmet från 1930-talet var fallfärdigt. De nya husen invigdes i februari 2000.

Barnhemmet har funnits sedan början av 1930-talet och drivs av Metodistkyrkan. Föreningen sponsrar för närvarande ca 80 pojkar och flickor av de drygt 120 barn som finns där. Därför behövs nu många nya faddrar.

Många av barnen här är helt föräldralösa eller har fattiga föräldrar, som inte klarar att ta hand om sina barn. De större barnen vistas under terminerna på skolhem i närheten, men återvänder under loven till barnhemmet. Några barn bor dock tillsammans med sina föräldrar, som på grund av familjens svåra situation inte kan sörja för barnets framtid, men får stöd till sin utbildning av faddern. 

Behov av renovering
Hemmet som med hjälp av föreningen stod klart år 2000 är nu i behov av renovering och uppfräschning. Till detta behövs pengar genom donationer. De senaste åren har dessutom elkostnaderna skjutit så i höjden att man behöver andra alternativ. Därför samlar vi nu in pengar för att hemmet skall kunna köpa solcellspaneler och få dem installerade eftersom vintern i Bareilly är mycket kall.

Adress:
Warn Baby Fold
101 Civil Lines,
Bareilly - 243 001,
U.P. India.

Klicka på bilderna för att förstora.