loading...

Holy Apostles Convent

Holy Apostles Convent är ett nunnekloster som drivs av den katolska orden Franciscian Sisters of Mary. Barnhemmet ligger på toppen av det heliga berget St. Thomas Mount i staden Chennai i den sydindiska delstaten Tamil Nadu.

Klostret driver några av de större skolorna i staden och har dessutom en omfattande social verksamhet för de fattiga i samhället. På barnhemmet finns ett 80-tal barn i åldern 0-6 år. När barnen blir 6 år och skall börja skolan placeras de i familj eller i undantagsfall på skolhem.

Många barn blir kvar på barnhemmet och när de når sexårsåldern börjar skolgången. Då måste de lämna hemmet och placeras i olika familjer, ofta mycket fattiga, boendes i trakten. Föreningens fadderstöd går till dessa barns skolgång samt stöd till familjerna. För att familjerna skall få ut sitt stöd krävs det att mammorna i familjen en gång i månaden samlas på HA, för att bli undervisade av nunnorna. Man pratar om hygien, näringsrik mat, läxläsning m.m. Dessutom ordnar nunnorna en kortare lägervistelse för barnen på sommarlovet för att de, åtminstone under några dagar, skall få slippa hettan i slummen.
 
Föreningen stödjer ett sextiotal barn på detta sätt, och ett tjugotal andra väntar på att få en fadder. Hemmet önskar dessutom att inlemma många fler barn i programmet, eftersom nöden är så stor i området.

Adress:
Holy Apostles Convent
St. Thomas Mount
Chennai 600 016, T.N.
India.
Kontaktperson:
Sr. Sahayam Theresa
E-mail:
holyapostles2010@gmail.com

Fadderombud:
Maria Borgh
Se kontakt