NYTT BANKGIRO FRÅN 1 JANUARI 2024

Bästa fadder och medlem!
Styrelsen vill meddela att på uppdrag av årsmötet så har beslut fattats att vårt 90-tusen konto skall upphöra från årsskiftet.

Bakgrund: Efter 3 års helt eller delvis nedstängning av barnhemmen i Indien har ett stort antal barn tvingats lämna hemmen. Tidigare har vi kunnat erbjuda ett nytt fadderbarn till våra faddrar eftersom hjälpbehovet varitoch är stort och många familjer söker hjälp. Då den Hindunationalistiska regeringen även infört många nya regler har det medfört att ett begränsat antal barn blir godkända för våra barnhem. Man har även satt ett maxtal av hur många barn som får bo på barnhemmet. Då det totala antalet fadderbarn mer än halverats de
senaste åren har föreningens ekonomi på samma sätt försämrats.

Föreningen måste därför av ekonomiska skäl avsluta 90-tusen kontot vilket innebär en besparing på ca 25.000 kr/år. Vår största administrativa kostnad har varit kostnaden för 90-tusen kontot.

Då det nuvarande 90-tusen kontot upphör per 1 januari 2024 så ersätts det med ett nytt bankgirokonto och swish-nummer. Plusgirot som även det är knutet till 90-tusen kontot kommer även det att upphöra.

Nytt BANKGIRO NR: 283-0503
Nytt SWISH-NR: 1231867787


FÖR ATT UNDERLÄTTA ÖVERGÅNGEN SÅ REKOMMENDERAR VI ATT NI VID NÄSTA INBETALNING ANVÄNDER ER AV VÅRT NYA BANKGIRO ELLER SWISH-NUMMER

Stockholm 2023-10-17
Styrelsen för Bharat Indien-Bistånd
Claes-Åke Carlsson ordf.