Föreningen Bharat Indien-Bistånd

Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen barn som lever i stor fattigdom och misär. Barn som saknar föräldrar, hungriga barn, barn som utnyttjas i hårt arbete och i prostitution.
Bharat Indien-Bistånd har som mål att hjälpa dessa utsatta barn till ett bättre liv och
ge dem utbildning. Vår hjälp sker främst genom den fadderbarnsverksamhet vi
bedriver vid fem olika barnhem runtom i Indien.

Föreningen som har funnits sedan 1981, är politiskt och religiöst obunden och
bygger helt på ideellt arbete.  

Föreningens målsättning är:

-att hjälpa föräldralösa och/eller fattiga barn
-att hjälpen ska leda till oberoende och utveckling
-att öka intresset för solidaritetsarbete
-att öka intresset för Indiens folk och kultur

Hjälpen når främst föräldralösa barn och barn till föräldrar som saknar möjlighet
att ta hand om sitt barn samt till ungdomar som har vilja och förmågor till högre
studier och yrkesutbildning. Läs mer »

Aktuellt:

Bästa fadder och medlem!
Styrelsen vill meddela att på uppdrag av årsmötet så har beslut fattats att vårt 90-tusen konto skall upphöra från årsskiftet.

Läs hela inlägget »

NYTT BANKGIRO  283-0503
NYTT SWISHNUMMER: 1231867787
Läs mer »

Bli fadder för 200 kr per månad
eller ge enstaka gåva!
»

Bankgiro: 900-9192
Swish: 123 900 9192

Ladda hem vår broschyr

Kontakt
E-mail: bharat.bistand@gmail.com
Mobil:  0702 242461
Org nr: 898800-8341