loading...

Föreningen
Bharat Indien-Bistånd är en förening
som vill göra livet ljusare för några av
alla de barn som lever i fattigdom och misär, eller saknar föräldrar.

Beställ glasskulptur från Heta Hyttan
Glasbruket Heta Hyttan i Piteå tillverkar en glasskulptur
för Bharat Indien-Bistånds räkning. Den säljs inte i butiken utan kan endast beställas Bharat Indien-Bistånd.

Beställ här »