Vi söker nya faddrar

Vi är i stort behov av nya faddrar och behöver
din hjälp.

Skriv ut detta informationsblad och sätt upp på arbetsplatsen, i mataffären el. dyl.