Föreningens styrelse

Vid årsmötet den 24 mars  2019 i Stallarholmen valdes följande personer till styrelseuppdrag i Bharat Indien-Bistånd:

 

Ordförande:    Claes-Åke Carlsson
Ledamöter:   Cecilia Adrian (vice ordf.)
Mari Coenraads (sekreterare)
Stefan Öhlander (kassör)
Inger Lundmark
Maj Blad
Maria Ekström
Suppleanter:Maria Borgh 
Hillivi Klintberg-Borgh

Årsmötet 2020 - vad hände?
Som alla (av de som var anmälda till årsmötet i mars) vet så blev vi tvungna att ställa in mötet på grund av coronapandemin. Vår förhoppning var att kalla till ett nytt möte nu i höst men då restriktioner från Folkhälsomyndigheten fortsatt gäller så har styrelsen beslutat att vi avvaktar till nästa vår. Vi kommer då att ha två formella årsmötesförhandlingar på samma dag, allt enligt rekommendation och godkännande av vår revisor samt Svensk Insamlingskontroll.
Den som är intresserad av att ta del av årsredovisningen för 2019 kan göra det redan nu via hemsidan, men observera att den formellt inte är godkänd av medlemmarna ännu. Nästa årsmöte hoppas vi kunna genomföra i mars 2021 och då som en stor fest eftersom vi samtidigt firar 40-årsjubileum!