Föreningens styrelse

Årsmötet för 2020 hölls den 20 mars 2021 digitalt via Zoom. Stax innan hölls det uppskjutna årsmötet för 2019. följande personer valdes till styrelseuppdrag i Bharat Indien-Bistånd:

 

Ordförande:    Claes-Åke Carlsson
Ledamöter:   Cecilia Adrian (vice ordf.)
Mari Coenraads (sekreterare)
Stefan Öhlander (kassör)
Inger Lundmark
Maj Blad
Maria Ekström
Suppleanter:Maria Borgh 
Hillivi Klintberg-Borgh