Bild från föreningens årsmöte i Stallarholmen den 25 mars 2017
Bild från föreningens årsmöte i Stallarholmen den 25 mars 2017

Föreningens styrelse

Vid årsmötet den 17 mars  2018 i Västerås valdes följande personer till styrelseuppdrag i Bharat Indien-Bistånd:

 

Ordförande:    Claes-Åke Carlsson
Ledamöter:   Cecilia Adrian (vice ordf.)
Maj Blad 
Maria Ekström 
Inger Lundmark
Mari Coenraads (sekreterare)
Stefan Öhlander (kassör)
Suppleanter:Maria Borgh 
Hillivi Klintberg-Borgh