loading...

Holy Angels' Convent

Holy Angel's Convent är en gammal institution med kloster och skolor på många olika platser i Indien. De har en omfattande skol- och hjälpverksamhet. Syftet har alltid varit att ge flickor oavsett ras och kast en god utbildning, moralisk fostran, fysisk träning och intellektuell träning, så att de kan bidra till en god samhälls-utveckling och vara en tillgång för nationen. Skolverksamheten har vuxit och deras skolor tillhör bland de största och bästa i Trivandrum. Bara vid den största skolan finns 6000 elever.
 

Vår förening började redan 1980-talet att stödja barnhemmen med faddrar, men det stödet har dock upphört sedan många år.
 

Hjälp till utsatta barn

Vid sidan om skolverksamheten så har man en omfattande social-verksamhet, som hjälper framför allt flickor från svårt utsatta familjer i staden. De är främst dessa barn som Bharat Indien-Bistånd hjälper. De barnen bor med någon förälder eller släkting.

Nunnan föreningen samarbetar med gör kontinuerliga hembesök för att säkerställa sig om att barnen går i skolan och att hjälpen når fram. Att hjälpa ett barn vid Holy Angel's Convent kan därför betyda att familjen behålls intakt och inte behöver splittras.

Kontaktuppgifter:

Adress:
Holy Angels Convent
Trivandrum 695 001
Kerala, India
Kontaktperson:
Sr. Agnes George
E-mail: 
agnes_kg@yahoo.com

Fadderombud:
Claes-Åke Carlsson
Se kontakt